မြန်မာ့ပုလဲနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ပြည်ပပုလဲထုတ်လုပ်ရေးကျွန်းစခန်းများ

(၁)    မြန်မာတာဆာကီဖက်စပ်ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း

tasaki-coltd       
(၂)    မြန်မာအတ္တလန်တစ်ဖက်စပ်ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း

atlantic      
 (၃)    မြန်မာအန်ဒါမန်ပါးလ် ဖက်စပ်ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း

andaman-island      
  (၄)    Belpearl Myanmar ဖက်စပ်ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း

bel-pearl-myanmar  

Myanmar Pearl