ဖွဲ့စည်းပုံ

မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

၂၀၀၈ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၃၂/၂၀၀၈) ဆုံးဖြတ်ချက်အရ မြန်မာ့ပုလဲ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံအား အရာထမ်းရာထူး(၇၃)နေရာ ၊ အမှုထမ်း ရာထူး (၃၇၇)နေရာ ၊ စုစုပေါင်း ရာထူး(၄၅၀)နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

myanmarpearl-08

Myanmar Pearl