တင်ဒါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

မုတ်ခွံတင်ဒါခေါ်ယူခြင်းနှင့်စည်းကမ်းချက်များ

၁။ မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှမုတ်ခွံေရာရာများအား သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ်(၁၉) နေပြည်တော်တွင် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ရောင်းချပါမည်။

၂။ တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် ဤလုပ်ငန်းမှ သတ်မှတ်ထားသော တင်ဒါပုံစံဖြင့်သာတင်သွင်းရမည်။ တင်ဒါပုံစံ တစ်စောင်လျှင် ကျပ်(၂၀၀၀ိ/-)နှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူရမည်။

၃။ တင်ဒါဖွင့်လှစ်ရောင်းချမည့်ရက်အားထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၄။ ရောင်းချမည့်မုတ်ခွံများကို မြန်မာ့ပုလဲသို လှောင်ရုံအမှတ်(၆၉/၇၁)မြမာလာလမ်း ၊ သာကေတစက်မှုဇုန် ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်ရုံးချိန်အတွင်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

၅။    ရောင်းချမည့် မုတ်ခွံရောရာတန်ချိန် ( ) တန်ခန့်အား မျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်းအတွဲ (တစ်)တွဲဖြင့် သာရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည် ။မုတ်ခွံများအား တစ်တန်လျှင်ကြမ်း ခင်းစျေးကျပ် (၁၀) သိန်းနှုန်းသတ်မှတ်ပါသည်။

၆။    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းလိုသူသည် မုတ်ခွံလိုင်စင်ရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမည်။

၇။    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် တင်ဒါအာမခံကြေးငွေ ၅၀၀,၀၀၀ိ/- (ကျပ်ငါးသိန်းတိတိ)အား PO Cheque ဖြင့် ( Security Deposit) အဖြစ်ပေးသွင်းရမည်။

၈။    တင်ဒါဖွင့်ဖောက်၍စျေးနှုန်းစိစစ်ချိန်တွင်လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၄င်း၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်စေ မပျက် မကွက်တက်ရောက်ရမည်။

၉။    အမြင့်ဆုံး တင်ဒါသွင်းသည့် စျေးနှုန်းနှင့် တင်ဒါအောင်မြင်သူကို ကုန်သည်များ၏ ရှေ့မှောက်တွင်ဖွင့်ဖောက်ကြေငြာပါမည်။ အမြင့်ဆုံးပေးသွင်းသည့် စျေးနှုန်းသည် ကြမ်းခင်းစျေးထက် မနည်းသော စျေးနှုန်းဖြစ် ရမည်။

၁၀။  ပေးသွင်းသည့်စျေးနှုန်းတူညီနေပါက တူညီစွာပေးသွင်းသည့်ကုန်သည်များကို ချက်ချင်း နောက်တစ်ကြိမ် တင်ဒါခေါ်ယူပြီး စျေးနှုန်းအများဆုံးပေးသွင်းသူကို ရွေးချယ်မည်။ထပ်မံတင်သွင်းသည့်စျေးနှုန်းသည် ပထမအကြိမ်စျေးနှုန်းထက်ပိုရမည်။

၁၁။  တင်ဒါဖွင့်လှစ်ပြီး တင်ဒါအောင်မြင်သူအား သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီမှ အတည်ပြုပြီး ပါက မုတ်ခွံဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူသည် မိမိတို့ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသောမုတ်ခွံများကို တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း    အကြောင်းကြားသည့်နေ့မှ(၇)ရက် အတွင်းအပြီးငွေပေးချေ၍ မုတ်ခွံများကိုထုတ်ယူရမည်။ မထုတ်ယူပါက ဝယ်ခွင့်ပျက်ပြယ်သည်ဟုမှတ်ယူသည်။

၁၂။    တင်ဒါစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မရှင်းလင်းသောအချက်များရှိပါက တင်ဒါခေါ်ယူရေး လုပ်ငန်းကော်မတီသို့ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 
လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်းနှင့်စည်းကမ်းချက်များ      

၁။   တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် ဤလုပ်ငန်းမှ သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံဖြင့်သာ တင်သွင်းရမည်။

၂။   တင်သွင်းသည့် တင်ဒါစာအိတ်အပေါ်တွင် တင်သွင်းသည့်တင်ဒါအမှတ်၊ တင်သွင်းသည့်ကုမ္ပဏီအမည် ၊ လိပ်စာ၊ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များပြည့်စုံစွာဖော်ပြ၍ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ် ရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက် ၊ နေပြည်တော်ဟုလိပ်မူ၍ တင်သွင်း ရမည်။

၃။   တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်(၁)စုံအား ကျပ် (၂၀၀၀ိ/-)နှုန်းြဖင့် ၀ယ်ယူရမည်။ တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် လုပ်ငန်းအတွက်တင်ဒါ စပေါ်ငွေ၂၀၀,၀၀၀ိ/-(ကျပ်နှစ်သိန်းတိတိ)အား PO Cheque ဖြင့် ( Security Deposit) အဖြစ်ပေးသွင်းရမည်။

၄။   တင်ဒါတင်သွင်းသူသည်ရွေးချယ်ခြင်းမခံရပါကတင်သွင်းထားသည့် စပေါ်ငွေ ( SecurityDeposit) အား ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်။

၅။   တင်ဒါအောင်မြင်သူသည် လုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်တန်ဖိုး၏(၁၀% )အား (Performance Guarantee) အဖြစ် PO Cheque ဖြင့် ဤလုပ်ငန်းသို့ ပေးသွင်းရမည်။

၆။   လုပ်ငန်းအပ်နှံဆောင်ရွက်၍ ဝယ်ယူရသောပစ္စည်းများအတွက် ငွေပေးချေခြင်းအား ညွှန်ကြားချက်များ အတိုင်း(၄)ကြိမ်ခွဲ၍ငွေပေးခေျသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။   Performance Guarantee (၁၀%)အား ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေး စစ်ဆေးပြီး လက်ခံ နိုင်မှသာ ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

၈။   တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် သတ္တုတွင်း၀န်ကြီးဌာနတွင် ကျင်းပသည့် တင်ဒါဖွင့်ဖေါက် စိစစ်ရေးအစည်းအ‌ေ၀းသို့ တက်ရောက်ြခင်းမရှိပါက တင်ဒါတင်သွင်းထားခြင်းကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည် မဟုတ်သည့် အပြင်တင်ဒါ စပေါ်ငွေအားလည်းပြန်လည် ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

၉။   တင်သွင်းသည့်တင်ဒါများကို တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီက သတ်မှတ်ပေးသည့်နေ့ရက်တွင် ကော်မတီဝင်များနှင့် တင်ဒါတင်သွင်းသူပုဂိ္ဂုလ်များ ရှေ့မှောက်တွင် ဖွင့်ဖေါက်စစ်ဆေးမည်ြဖစ်ပါ သည်။

၁၀။ တင်ဒါကြမ်းခင်းစျေးနှုန်းတွက်ချက် သတ်မှတ်စဥ်ကပင် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး စစ်ဆေးမည့် ဒေသန္တရစျေးနှုန်း နှင့်အညီ ကြိုတင်တွက်ချက်ပြီး ဖြစ်သည့်အတွက်တင်ဒါတင်သွင်းသူများအား တွေ့ဆုံစျေးဆစ်ခြင်းမပြုတော့ဘဲတင်ဒါစည်းမျဥ်း ညီညွတ်သူများအနက် အနိမ့်ဆုံးစျေး ပေးသွင်းသူအား ရွေးချယ်ပါမည်။

၁၁။  တင်ဒါခေါ်ယူထားသော အရေအတွက်ကို တစ်ကြိမ်တည်းနှင့် အပြီး၀ယ်ယူမည် မဟုတ်ပါ။

၁၂။  တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် ယခင်က ၎င်းပစ္စည်းမျိုးကို အရည်အသွေးပြည့်မှီအောင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်သူဖြစ်ပြီး  ဌာနသို့ ပေးသွင်းဖူးသူ ၊ သတ်မှတ်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနှင့် ကိုက်ညီသူ လုပ်ကိုင်နိုင်သူများကိုသာ  ရွေးချယ် ရန်ဦးစားပေး စဥ်းစားသွားမည်ြ ဖစ်သည်။

၁၃။ တင်သွင်းသည့် တင်ဒါများအား တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် စိစစ်မည်ဖြစ်ရာ စျေးနှုန်းတူညီပါက တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ အဆုံးအဖြတ်သည် အတည်ြဖစ်သည်။

၁၄။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့်မည်သည့်တင်ဒါကိုမဆို အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ  လက်ခံခြင်း၊ ငြင်းပယ်ြခင်းပြုနိုင်သည်။

၁၅။ ပယ်ချခဲ့သောတင်ဒါများနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပယ်ချကြောင်းကြေငြာမည်မဟုတ်ပါ။

၁၆။ ရွေးချယ်ြခင်းခံရသောတင်ဒါတင်သွင်းသူသည်လုပ်ငန်းလက်ခံသည်နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၇။ တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီသည် တစ်ဆင့်ကန်ထရိုက် (Sub Contract) ထပ်မံလွှဲပြောင်းခြင်း မပြုရ။

၁၈။ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနမှထောက်ခံချက် တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။

၁၉။ တင်ဒါရွေးချယ်ြခင်းခံရသူသည် အောက်ပါအချက်များအား တာ၀န်ယူရမည်-

၂၀။ Lots အလိုက် ခေါ်ယူသည့် တင်ဒါများအတွက် Lots အလိုက် ပေးသွင်းရမည်။

(က)   တင်ဒါတင်သွင်းသည့်အခါ ကုန်ပစ္စည်း နမူနာနှင့်တကွ တင်သွင်းရမည်။

(ခ )   ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အရေအတွက်၊ အလေးချိန်၊   စံချိန်စံညွှန်းသည် နမူနာနှင့်ကိုက်ညီမှုကို တာ၀န်  ယူရမည်။

(ဂ )   ကျသင့်ငွေပေးချေခြင်းအတွက် မျဥ်းသားချက်ြဖင့်ပေးချေခြင်းကိုသဘောတူရမည်။ ဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားြခင်း မရှိပါက  Order Cheque ဖြင့် ပေးချေခြင်းကို သဘောတူရမည်။

(ဃ)   ပေးသွင်းမည့် ပစ္စည်းစာရင်း တန်ဖိုးစုစုပေါင်း၏ ၂% အား WithHoldingTax နှင့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၁% ( အများဆုံး ၁၅၀,၀၀၀ိ/- ကျပ်တစ်သိန်းငါးသောင်းတိတိ ) အား ဌာနမှ တဆင့် အခွန်ဦးစီး ဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်။

၂၁။ လိုအပ်၍ နေပြည်တော်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါကလာရောက်နိုင်မှသာထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၂၂။ တင်ဒါပုံစံများ ဝယ်ယူပြီး   တင်ဒါများကို  တင်သွင်းလာပါကလည်း  တင်ဒါစည်းကမ်းများကို လိုက်နာ  ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီသည်ဟု သတ်မှတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အထွေထွေ

myanmarpearl-01

 

Myanmar Pearl