မြန်မာ့ပုလဲသမိုင်း

မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ သမိုင်းအကျဉ်း


၁။    မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးပုလဲထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်၌ မြိတ်ကျွန်းစုတွင် စတင်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ ကိုဘေးမြို့တွင် အခြေစိုက်သော South Sea Pearl Company နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကော့သောင်းရောင်းဝယ်ရေး ဆင်ဒီကိတ်တို့ ဖက်စပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်သူပိုင်သိမ်းယူခဲ့ပြီး ပြည်သူ့ပုလဲနှင့်ငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့ပုလဲနှင့်ငါးလုပ်ငန်း ကော်ပို ရေးရှင်း ဟူသောအမည်ဖြင့် လယ်ယာနှင့် သစ်တောဝန်ကြီးဌာန ကွပ်ကဲမှုအောက်သို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့ပုလဲနှင့်ရေလုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်းအမည်ဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနကွပ်ကဲမှုအောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန ကွပ်ကဲမှု အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီး ပုလဲမွေးမြူရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေး ဌာနခွဲ အမည်ဖြင့် ဆားလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဆားလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှာ ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းမောင်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၈၉ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ပုလဲရတနာကော်ပိုရေးရှင်း အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီး သီးခြားရပ်တည်ခဲ့ရာ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှာ ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းမောင်မှပင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဆားလုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး အသစ်တစ်ဦးခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ (၁.၄.၈၉)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ပုလဲ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပုလဲမွေးမြူရေး သာမကရောင်းချရေးလုပ်ငန်းများကိုပါ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၇.၁၁.၁၉၉၈)နေ့တွင် မြန်မာ့ပုလဲ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်တိုးမှ စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသိန်းဆွေမှ (၂၇.၈.၂၀၁၀)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ပုလဲ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တွဲဖက်တာဝန်ယူခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ဦးစိန်လွင်မှ (၁၂.၈.၂၀၁၁) ရက်နေ့မှစ၍ ယနေ့အထိ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်လျှက် ရှိပါသည်။

Myanmar Pearl